• ZSP Dopiewo

    ul. Łąkowa 2a , 62-070 Dopiewo

    Nasza szkoła jest szkołą z tradycjami. Najstarsza kronika znajdująca się w naszym posiadaniu to ,,Kronika szkoły katolickiej w Dopiewie", która rozpoczyna się wpisem z roku 1887 w języku niemieckim, jednak pieczęć z wyraźnym orłem w koronie posiada druk w naszym języku ojczystym o treści: Publiczna Szkoła Powszechna w Dopiewie, powiat poznański. Obecnie jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z oddziałami gimnazjalnymi, którego zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie nauczania i wychowania, poprzez stwarzanie uczniom jak najlepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Naszym celem jest wychowanie człowieka świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, dbającego świadomie o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, potrafiącego korzystać ze źródeł informacji, posługiwać się nowoczesną technologią informacyjną, znającego język obcy, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje, rozumiejącego swoją odpowiedzialność za los zwierząt. Wygrana w Państwa konkursie z pewnością pomoże nam lepiej zrealizować wytyczone przez nas (zarówno nauczycieli, jak i rodziców) cele.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni