Wypełnij formularz zgłoszeniowy 123

Zgłoś swoją szkołę

Wypełnij formularz i zgłoś swoją szkołę do udziału w naszym programie. To proste!

Formularz może wypełnić każda pełnoletnia osoba – Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, rodzice czy po prostu przyjaciele placówki. Każde zgłoszenie jest następnie weryfikowane u Dyrektora danej placówki, czy wyraża zgodę na jej udział w programie.

Formularz zgłoszeniowy

Dodaj zdjęcie szkoły


Jednocześnie, w przypadku zakwalifikowania szkoły do finalu programu, deklarujemy, że spełnimy poniższe warunki, wynikające z Regulaminu programu:

  1. Udostępnienia sal szkolnych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Festiwalu Technologicznego
  2. Mianowanie dwóch nauczycieli do uczestnictwa w jednodniowym certyfikowanym szkoleniu z prowadzenia zajęć
  3. Gotowość do prowadzenia zajęć z robotyki dla uczniów w minimalnym zakresie 30h/ rok szkolny dla grupy minimum 8 uczniów szkoły

Po przesłaniu zgłoszenia na skrzynkę e-mail wskazaną w zgłoszeniu zostanie wysłana wiadomość automatyczna potwierdzająca otrzymanie zgłoszenia. Proszę upewnić się, czy wiadomość nie trafiła do folderu SPAM lub Kosz.

* Pola wymagane przy wypełnianiu formularza.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni