• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pyzdrach

    ul. Szkolna 2 , 62-310 Pyzdry

    Jesteśmy zespołem, w którym w bieżącym roku szkolnym uczą się uczniowie klas I - VII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych (klasy II i III). Jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Jako największa placówka edukacyjna na terenie gminy staramy się otwierać horyzonty naszym uczniom, rozwijać zainteresowania i pasje. Nauczyciele są otwarci na wzbogacanie swojego warsztatu pracy m. in. poprzez różne formy doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia profesjonalnej realizacji podstawy programowej oraz spełnienia oczekiwań uczniów i ich rodziców. Festiwal nauki w szkole byłby doskonałą formą promocji zagadnień robotyki oraz programowania wśród uczniów oraz atrakcyjną formą łączenia przekazywanej wiedzy z praktyką. Być może pomoże w odrywaniu ukrytych talentów wśród młodzieży z małych miejscowości, a proponowane zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych dadzą możliwość rozwijania zainteresowań i zapewnią ciekawą formę spędzania wolnego czasu.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni