• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Wielkopolskim

    ul. Szkolna 1 , 63-810 Borek Wielkopolski

    Mała miejscowość wcale nie oznacza małych możliwości, czego jesteśmy najlepszym przykładem. W pracy dydaktycznej staramy się być partnerami i przewodnikami uczniów, którzy nigdy nie dają gotowych rozwiązań, za to stale inspirują, wyznaczają kierunek działań, pomagają znaleźć i postawić twórcze pytania, przemieniając potem wspólne przypuszczenia w fakty. Starannie zaplanowana i wyposażona w narzędzia przestrzeń edukacyjna jest drugim nauczycielem. Prosimy o głosy, by te narzędzia pozyskać, bo wspaniale jest razem badać i odkrywać najnowsze technologie, a jeszcze wspanialej doświadczać w tej materii niebywałych kompetencji i niezamierzonej kreatywności Dziecka.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni