• Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu

  ul. Małoszyńska 38 , 60-176 Poznań

  Potrzeba twórczości, tj. narzucania otoczeniu swej wizji świata,
  jest jedną z zasadniczych cech człowieka.
  /Antoni Kępiński/

  W Szkole Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego dzieciom proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Mogą na nich rozwijać swoje pasje, poszerzać horyzonty i próbować wciąż nowych rzeczy.
  Od trzech lat w naszej szkole odbywają się zajęcia z programowania robotów, prowadzone przez nauczyciela pasjonata, który swoim hobby potrafił zarazić uczniów i zmobilizował ich do działania. Chętnych do udziału w warsztatach jest bardzo wielu, ale ograniczenia finansowe i braki w sprzęcie nie pozwalają zapaleńcom w pełni rozwinąć skrzydeł. Chcielibyśmy, aby uczniowie od teorii przeszli do praktyki. Na warsztatach mali inżynierowie mogliby konstruować, budować i wykorzystując swoje umiejętności oraz wiedzę z programowania, wprawiać roboty w ruch. Pozwoliłoby to uczniom rozwijać kreatywność, umiejętności techniczne, i zdolności manualne. Zajęcia te stałyby się dla dzieci wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych, twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej. Świat przedmiotów ścisłych stanąłby przed nimi otworem.
  Pozwólmy im uwierzyć, że marzenia się spełniają, a chcieć to móc!
  Liczymy na Państwa wsparcie i głosy!
  Grono pedagogiczne z uczniami

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni