• Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej

    Ul. 20 Października 2 , 63-000 Środa Wielkopolska

    W roku szkolnym 2016/2017 zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu BYĆ JAK IGNACY, którego celem była popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki wygranej otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY NAUKOWEJ IGNACEGO. Obecnie kontynuujemy podjęte wcześniej działania. Jednym z nich jest koło naukowe, do którego przynależność nie wyznaczają wybitne uzdolnienia dzieci i średnia ich ocen, ale zainteresowanie naukami ścisłymi, chęć ich rozwijania oraz gotowość do działania.
    Realizacja celów programu dydaktyczno-wychowawczego opracowanego na potrzeby koła opiera się na stosowaniu kreatywnych metod nauczania aktywizujących uczniów. Podczas zajęć kładziemy nacisk na łączenie wiedzy z praktyką, co ma na celu wskazanie dzieciom związku między tym, czego uczą się w szkole a realnym życiem. Jesteśmy przekonani, że zajęcia w ramach SZKOŁY MAŁEGO INŻYNIERA znakomicie wpisałyby się w naszą działalność.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni