• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

    Ul. Pocztowa 30 , 62-052 Komorniki

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach powinna wygrać konkurs ponieważ wielu naszych uczniów interesuje się programowaniem, a dzięki nagrodzie uczniowie mogliby rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności podczas pokazów i warsztatów oraz na lekcjach informatyki z zestawami klocków LEGO.
    Nasi nauczyciele informatyki doskonalą swój warsztat pracy i bardzo chętnie wezmą udział w szkoleniu z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO. Uważamy, że wygrana uświetniłaby lekcje informatyki w naszej szkole!

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni