• Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie

    osiedle Kazimierza Wielkiego 33 , 62-200 Gniezno

    Jesteśmy innowacyjną szkołą, w której pragniemy poszerzać wachlarz umiejętności i możliwości naszych uczniów w rożnych dziedzinach nauki, a także rozwijać w nich pasję oraz ciekawość świata. Mamy świadomość, że w dynamicznie zmieniającym się świecie istnieje potrzeba wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych. Od kilku lat prowadzimy w naszej szkole zajęcia z programowania, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Elementy robotyki pozwoliłyby na uatrakcyjnienie zajęć z tego zakresu i poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych uczniów. Dysponujemy możliwościami lokalowymi, które pozwolą na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z robotyki i programowania dla dużej ilości uczniów. Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci niepełnosprawne ruchowo. Uczestnictwo w zajęciach z udziałem robotów byłoby szczególnie dla tych dzieci prawdziwą "naukową przygodą". Kolejnym atutem naszej szkoły jest kadra nauczycielska, która jest otwarta na nowinki technologiczne i chętnie doskonali swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w konferencjach i warsztatach organizowanych w wielu ośrodkach kształcenia.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni