• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie

    ul. Bohaterów Westerplatte 9 , 77-400 Złotów

    Kreatywność i zajęcia z robotyki są kluczem do sukcesu. Umiejętności te trzeba rozwijać u uczniów od najmłodszych lat. Działania edukacyjne ujęte w projekcie, stanowić będą swoisty trening oraz zaszczepią w młodych ludziach pasję do robotyki. Systematycznie prowadzone zajęcia rozwiną ich zdolności ekspresyjne, twórcze myślenie, wyobraźnię, pamięć, mowę oraz ciało, upowszechnią szeroko rozumianą postawę przedsiębiorczą, rozwiną umiejętności twórczego myślenia i współpracy w grupie. Pomogą pozbyć się nieśmiałości i tremy przed występem publicznym oraz umożliwią poznanie własnych mocnych i słabych stron. Wzmocnią też wiarę we własne możliwości. Kompetencje te mają ogromne znaczenie dla dobrego startu na wszystkich etapach kształcenia oraz później w dorosłym życiu. Kreatywni uczniowie będą przyszłymi błyskotliwymi członkami społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja programu Szkoła Młodego Inżyniera w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie jest bardzo potrzebna.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni