• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

  Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 , 62-420 Strzałkowo

  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 62-420 Strzałkowo

  W naszej szkole znajdują się oddziały przedszkolne, 8 letnia szkoła podstawowa oraz oddziały II i III gimnazjum.
  Szkoła opiera swoją działalność na takich wartościach jak: mądrość, honor, uczciwość i szczęście.
  Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru swojej szkoły. Stawiamy na aktywność. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach.
  Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje w różnych kołach zainteresowań funkcjonujących w szkole i rokrocznie odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Jednak ze względu na położenie szkoły na terenie gminy wiejskiej uczniowie mają utrudniony dostęp do uczestniczenia w warsztatach czy wykładach naukowych.
  Dzięki uzyskaniu zestawu klocków LEGO®MINDSTORMS®EV3 poprowadzimy warsztaty jako doskonałą formę nauki poprzez zabawę. Na lekcjach konstruowania robotów oraz ich programowania nauczymy dzieci kreatywnego myślenia oraz wyrobimy wyobraźnię przestrzenną. Podczas festiwalu technologicznego chcemy zaszczepić w młodych ludziach pasję do robotyki, kreatywności oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów.

Inicjatorzy projektu

Organizatorzy

Patroni medialni